Riktlinjer / PM

Uppdaterad av JOWI Consulting AB 2020-02-25-

RIKTLINJER / PM

PM


Patientinformation   


Vårdpersonalinformation

KLINISKA TIPS

Bosse Alkestrands tipsar idag (100506): Stämbandsinjektioner i LA: Om du tar ett suddgummi och appliceras i ”pistolen” som används vid ballongdilatationer av esofagus stenoser tillsammans med 1 ml sprutan, kan det bli lättare att skjuta in Juvederm Ultra 2 som är trögviskös in i stämbandet, kontakta Bosse om det inte fungerar.