Om oss

OM OSS

Är du intresserad av att bli medlem?


För registrering i medlemsregistret skall Kent Nordqvist kontaktas (se nedan). Styrelsen beslutar om medlemskap


Föreningens stadgar


Önskar du kontakt med specifik medlem hittar du mail uppgifter HÄR!

Du är varmt välkommen att kontakta:


Malin Josefsson, ordförande

Staffan Morén, sekreterare

Katarina Olofsson, fd. webansvarig

Hemsidan administreras nu av JOWI Consulting AB,

Agneta Wittlock

Eleftherios Ntouniadakis, kassör och medlemsregistrator

e.ntouniadakis@gmail.com

Styrelseledamöter


Ordförande

Malin Josefsson, Lund/Malmö

Vice ordförande

Hans Dotevall, Göteborg

Sekreterare

Staffan Morén, Uppsala

Kassör

Eleftherios Ntouniadakis, Örebro

Revisor

Johan Berseus, Örebro

Revisors suppl.

Roland Rydell, Lund

Ledamot

Andreas Arvidsson, Umeå

Ledamot

Vasiliki Östman, Linköping

Övriga funktionärer


Valberedning

Gunnar Björck, Stockholm

Ulrika Ekblad, Göteborg

Representant Svensk förening för Otorhinolaryngologi - Huvud- och Halskirurgi samt Sveriges läkarförening

Malin Josefsson, Malmö/Lund

Kontaktperson emot socialstyrelsen

Hans Dotevall, Göteborg

Expertgrupp om kursämnen till socialstyrelsen

Malin Josefsson, Malmö/Lund

Staffan Morén, Uppsala

Pontus Wiegert, Helsingborg

UEP: representeras SFF av

Malin Josefsson, Malmö/Lund

Staffan Morén, Uppsala

EAP:

Vi är medlemmar som förening

Representant SFOHHs utbildningutskott

Emma Malmström, Stockholm

SPUR

Katarina Olofsson, Umeå

Gunnar Björck, Stockholm

Hans Dotevall, Göteborg

Arbetsgrupper


Målbeskrivningen

Malin Josefsson, Lund/Malmö

Staffan Morén, Uppsala

Kvalitetsregistret

Bo Alkestrand, Helsingborg

Gunnar Björck, Stockolm

Elin Marsk, Stockholm

Stefan Skrtic, Göteborg

Externa granskare av färdiga specialister i Röst- och Talrubbningar

Gunnar Björck, Stockholm

Hans Dotevall, Göteborg

Arbetsgrupp för översyn/samordning av Foniatrins Målbeskrivning och Europeiska Loggbok:

Hans Dotevall, Göteborg

Elisabeth Norder Grusell, Göteborg

Malin Josefsson, Malmö/Lund

Emma Malmström, Stockholm

Staffan Morén, Uppsala

Pontus Wiegert, Helsingborg

Informell velofarynx grupp

Hans Dotevall, Göteborg

Staffan Morén, Uppsala

Malin Josefsson, Malmö/Lund

Ulrika Ekblad, Linköping

SPUR inspektörer i foniatri (under utbildning) ev nationell studierektor i foniatri

Hans Dotevall, Göteborg

Katarina Olofsson, Umeå

Gunnar Björck, Stockholm