Meddelanden

MEDDELANDEN

SFF möte i Göteborg, 23-24 januari 2020


Tema: Irritation, inflammation, infektion


Lokal: Hjärtats aula, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg


PROGRAM

Det pågår en HPV studie i Umeå där vi studerar humant papillomvirus på respiratoriska papillom, tonsillcancer, mobil tunga och i inverterat näspapillom.

Kontakta Christos Loizou, christos.loizou@umu.se eller Katarina Olofsson, katarina.olofsson@umu.se om du vill veta mer.

Länkar till vår hemsida.


SFF´s hemsidan kopplas till

Svenska läkarsällskapet,

Svenska läkarförbundet samt

ORLFORUM