Målbeskrivning

Uppdaterad av JOWI Consulting AB 2020-02-25-

MÅLBESKRIVNNG

Detta är en länk till den gällande

Europeiska loggboken i Foniatri.med kompletterande Addendum om svenska förhållanden.


Socialstyrelsens målbeskrivning Röst och talrubbningar


Socialstyrelsens målbeskrivning Öron-Näs- och Halssjukdomar


Rekommenderad kurslitteratur 2012-13

UEMS (ppt)


KURSÄMNEN

Röst och fonokirurgi, Socialstyrelsen