Kvalitetsregister

KVALITETSREGISER

Via Västra Götalands registercentrum är vi nu på gång se ny portal/hemsida (www.entqualitysweden.se) blanketterna som då kommer åt via denna portal är något ändradeTänk på:


För att kunna registrera och ta del av registerdata krävs inloggning med SITHS-kort. Om ni inte redan gjort det anmäl via mail onh@registercentrum.se


Använd nya blanketter som finns på hemsidan.


Det går att registrera gamla blanketter i nya systemet fortfarande.Om vi alla hjälper till att registrera så vi får bättre täckningsgrad och på så sätt mer tillförlitliga data. Flytten av registret till VGRC blir verkligen ett lyft då vi hamnar i en miljö med otroligt mycket kunskap om kvalitetsregister.