Start

Uppdaterad av JOWI Consulting AB 2020-01-08-

START

Varmt välkommen till vår hemsida!

Några ord från Svensk foniatrisk förening (SFF):


Röst och talrubbningar (f.d foniatrin) blev en självständig specialitet i Sverige redan på 30 talet.


Sedan våren 2008 är röst och talrubbningar en grenspecialitet till Öron-näs och hals sjukdomar och huvud halskirurgi.


Det är i sann mening en tvärvetenskaplig verksamhet emot såväl ÖNH som logopedi, neurologi, pediatrik, rehabiliteringsmedicin, barnpsykiatri och plastikkirurgi för att nämna några. Dessutom interagerar du med humaniora genom lingvistik, och fonetik.


Svensk foniatrisk förening är en intresseförening inom Svensk förening för otorhinolaryngologi huvud hals kirurgi.


SFF representanter i ”Union of European Phoniatricians, UEP” är Malin Josefsson, Staffan Morén och Per-Åke Lindestad


2013 bildades  en akademisk förening för foniatri European Academy for Phoniatricians (EAP) i syfte att värna om utbildning, forskning och utveckling av specialiteten internationellt ! Vi är  medlemmar som förening (SFF).


Detta är en gruppbild på SFF från föreningsmötet i Lund 2019.

Föreningen har 54 medlemmar varav 9 pensionärer. Vi är snart 30 specialister (6 pensionärer) och i dagarna Det finns idag 5 pågående ST block i röst och talrubbningar därutöver ytterligare 6 blivande Röst och talspecialister i gråblockskonstellationer. Medlemskap i huvudföreningen ser vi som en självklarhet. Där har vi tillgång till fackligt stöd, vi söker ur forskningsfonder på lika villkor och deltar i det tvärvetenskapliga utbytet mellan olika specialistföreningarna.  För att bli medlem i svensk foniatrisk förening (SFF) inkommer du som är intresserad av medlemskap med en intresseförfrågan till Sveriges Läkarförbund. På Läkarförbundet loggar du in med Bank-Id och anmäler ditt intresse för SFF. Denna intresseförfrågan bevakas av SFF-kassör, ett medlemskap beslutas av styrelsen. Styrelsen har  möten ca 2 gånger per termin."

 

Vår förening har regelbundna vintermöten i januari månad där vi hanterar föreningsorganisatoriska frågor liksom trevliga och för specialiteten intressanta akademiska inslag. Mötet pågår vanligen under två halvdagar.

 

Till minnet av vår vän Anna Björk Magnusdottir har en minnesfond stiftats syftande till utvecklingen av Röst och talrubbnings specialiten i Sverige. Tryck på länken nedan för mer information.

 

 

ABM minnesfond