Start

START

Varmt välkommen till vår hemsida!

Några ord från Svensk foniatrisk förening (SFF):


Röst och talrubbningar (foniatrin) blev en självständig specialitet i Sverige redan på 30 talet.

Sedan våren 2008 är röst och talrubbningar en grenspecialitet till Öron-näs och hals sjukdomar och huvud halskirurgi.

 

Det är i sann mening en tvärvetenskaplig verksamhet emot såväl ÖNH som logopedi, neurologi, pediatrik, rehabiliteringsmedicin, barnpsykiatri och plastikkirurgi för att nämna några. Dessutom interagerar du med humaniora genom lingvistik, och fonetik.

 

2013 bildades  en akademisk förening för foniatri European Academy for Phoniatricians (EAP) i syfte att värna om utbildning, forskning och utveckling av specialiteten internationellt ! Vi är  medlemmar som förening (SFF).Föreningen har 55 medlemmar varav 9 pensionärer och 31 specialister. Det finns idag 9 pågående ST/utbildnings block i röst och talrubbningar. Medlemskap i huvudföreningen ser vi som en självklarhet, liksom ett medlemskap i Läkarförbundet. Genom medlemskap i Läkarförbundet säkras intäkterna till SFF på 300 kr/år. Genom medlemskap i huvudföreningen, SFOHH har vi tillgång till fackligt stöd, vi söker ur forskningsfonder på lika villkor och deltar i det tvärvetenskapliga utbytet mellan olika specialistföreningarna.  För att bli medlem i svensk foniatrisk förening (SFF) inkommer du som är intresserad av medlemskap med en intresseförfrågan till Sveriges Läkarförbund. På Läkarförbundet loggar du in med Bank-Id och anmäler ditt intresse för SFF. Denna intresseförfrågan bevakas av SFF-kassör, ett medlemskap beslutas av styrelsen. Styrelsen har  möten ca 2 gånger per termin."