Riktlinjer / PM

Uppdaterad av JOWI Consulting AB 2018-11-05

RIKTLINJER / PM

PM

 

Patientinformation

Arominhalator

 

Barntrakeotomi

 

Bronkoskopi

EILO

 

Esofagoskopi

 

Kontaktgranulom

Kort tungband

 

Kronisk stämbandsinflammation

 

Mikrolaryngoskopi

 

MiniFUS

 

Nasofiberskopi

 

Röstråd

Rösttremor

 

Spasmodisk dysfoni

 

Stämbandsinjektion

 

Stämbands knottra och polyp

 

Stämbandscysta

 

Stämbandsplastik

 

Sväljningsråd

 

Zenkerdivertikel

Vårdpersonalinformation

Laryngektomerade

 

miniFUS

 

Hosta

 

Främmande kropp i luftväg bronkoskopi

 

Dysfagiutredning

 

Stridor hos barn

 

Trakeostomi - Vårdprogram för barn med trakealkanyl

KLINISKA TIPS

Bosse Alkestrands tipsar idag (100506): Stämbandsinjektioner i LA: Om du tar ett suddgummi och appliceras i ”pistolen” som används vid ballongdilatationer av esofagus stenoser tillsammans med 1 ml sprutan, kan det bli lättare att skjuta in Juvederm Ultra 2 som är trögviskös in i stämbandet, kontakta Bosse om det inte fungerar.