Målbeskrivning

Uppdaterad av JOWI Consulting AB 2018-11-05

MÅLBESKRIVNNG

Detta är en länk till den gällande

Europeiska loggboken i Foniatri.med kompletterande Addendum om svenska förhållanden.

 

Socialstyrelsens målbeskrivning Röst och talrubbningar

 

Socialstyrelsens målbeskrivning Öron-Näs- och Halssjukdomar

 

Rekommenderad kurslitteratur 2012-13

UEMS (ppt)

SFF

 

KURSÄMNEN

Röstakustik och språklära för foniater, Socialstyrelsen

Röst och fonokirurgi, Socialstyrelsen