Start

START

Varmt välkommen till vår nya hemsida!

Några ord från Svensk foniatrisk förening (SFF):

 

Röst och talrubbningar (f.d foniatrin) blev en självständig specialitet i Sverige redan på 30 talet.

 

Sedan våren 2008 är röst och talrubbningar en grenspecialitet till Öron-näs och hals sjukdomar och huvud halskirurgi.

 

Det är i sann mening en tvärvetenskaplig verksamhet emot såväl ÖNH som logopedi, neurologi, pediatrik, rehabiliteringsmedicin, barnpsykiatri och plastikkirurgi för att nämna några. Dessutom interagerar du med humaniora genom lingvistik, och fonetik.

 

Svensk foniatrisk förening är en intresseförening inom Svensk förening för otorhinolaryngologi huvud hals kirurgi.

 

SFF representanter i ”Union of European Phoniatricians, UEP” är Malin Josefsson, Staffan Morén och Per-Åke Lindestad

 

2013 bildades en akademisk förening för foniatri European Academy for Phoniatricians (EAP) i syfte att värna om utbildning, forskning och utveckling av specialiteten internationellt ! Vi är medlemmar som förening (SFF).

 

Detta är en gruppbild på SFF från ”vintermötet” i Stockholm januari 2014

Idag har vi 46 medlemmar i SFF varav 7 stycken är pensionärer och 2 verkar utomlands (Nasser Kotby, Egypten och Sigridur Sveinsdottir, Island).

 

Vi är 29 specialister i Röst och talrubbningar (foniatri). Vi har sex pågående ST block inom specialiteten:

  • Jenny Wingerstrand (Skånes universitetssjukus, Malmö/Lund gråblock),
  • Andreas Arvidsson (Norrlands universitetssjukhus i Umeå, blir klar 2016),
  • Pontus Wiegert, (Skånes universitetssjukhus, Helsingborg),
  • Eleftherios Ntouniadakis (Universitetssjukhuset i Örebro).
  • Elisabeth Nordergrusell (Sahlgrenska sjukhuset, Göteborg)
  • Josefina Stenstam (Sahlgrenska sjukhuset, Göteborg)
  • Jonas Hydman (Karolinska sjukhuset, Solna, Stockholm)

 

Medlemskap i huvudföreningen ser vi som en självklarhet. Där har vi tillgång till fackligt stöd, vi söker ur forskningsfonder på lika villkor och deltar i det tvärvetenskapliga utbytet mellan olika specialistföreningarna

 

Vår förening har regelbundna vintermöten i januari månad där vi hanterar föreningsorganisatoriska frågor liksom trevliga och för specialiteten intressanta akademiska inslag. Mötet pågår vanligen under två halvdagar.

 

Till minnet av vår vän Anna Björk Magnusdottir har en minnesfond stiftats syftande till utvecklingen av Röst och talrubbnings specialiten i Sverige. Tryck på länken nedan för mer information.

 

ABM minnesfond

Uppdaterad av JOWI Consulting AB 2016-10-21